Γ. & Λ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Γεώργιος Καλογεράκης - Πολιτικός

Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών

Λυκούργος Καλογεράκης - Πολιτικός

Μηχανικός MSc Πανεπιστημίου

Λίβερπουλ

 


Η τεχνική εταιρεία Γ. & Λ. Καλογεράκης Ο.Ε. στα Χανιά Κρήτης προσφέρει με συνέπεια και αξιοπιστία υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μελέτης, επίβλεψης και διοίκησης έργων πολιτικού μηχανικού τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και εξειδικευμένες γνώσεις, στοχεύουμε στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε τοπογραφικές μελέτες κάθε είδους και οριοθετήσεις ρεμάτων, καθώς και μελέτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο επίβλεψης και διαχείρισης. Επίσης, αναλαμβάνουμε τη νομιμοποίηση - τακτοποίηση αυθαιρέτων με βάση το νέο νόμο 4178/13. Χάρη στην υψηλή επιστημονική μας ειδίκευση, τη μακροχρόνια εμπειρία και τον τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό μας, ανταποκρινόμαστε με απόλυτη επιτυχία στις σύγχρονες ανάγκες.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία Γ. & Λ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. των διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών Γεώργιου και Λυκούργου Καλογεράκη στα Χανιά για συνέπεια, ταχύτητα και ποιότητα σε κάθε έργο, οποιασδήποτε κλίμακας. 

Υπηρεσίες

Τοπογραφικές Μελέτες - Οριοθετήσεις Ρεμάτων

Η εταιρεία μας, έχοντας εμπειρία πολλών ετών στον τομέα, δραστηριοποιείται σε κάθε είδους τοπογραφική μελέτη (ιδιωτική η δημόσια), χρησιμοποιώντας τον πιο προηγμένο εξοπλισμό αποτύπωσης και ανάλυσης δεδομένων, για μέγιστη ακρίβεια. Οι αποτυπώσεις γίνονται σε εθνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, εξαρτημένες από το δίκτυο HEPOS, με χρήση GPS και γεωδαιτικού σταθμού.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

  • Αποτυπώσεις αστικών - αγροτικών ακινήτων
  • Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών κτηματολογίου
  • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής σχεδίου πόλεως
  • Οριοθετήσεις ρεμάτων (προσωρινές ή οριστικές)

Οικοδομικές Μελέτες - Διοίκηση Έργου

Έχοντας γνώμονα τις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου σχεδιασμού των κτιρίων, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας. Επίσης, πέραν της συμβατικής επίβλεψης των εργασιών, η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη διοίκηση έργου έως το στάδιο της κατασκευής που επιθυμεί ο πελάτης. Αυτό σημαίνει συλλογή προσφορών, αξιολόγηση αυτών βάσει τιμής-υπηρεσιών και πλήρη συντονισμό του έργου.

Πιο αναλυτικά:

  • Αρχιτεκτονικές μελέτες (με φωτορεαλιστική απεικόνιση κτιρίων)
  • Στατικές μελέτες
  • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
  • Διοίκηση έργου

 

Νομιμοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων (Ν.4178/13)

Ο νέος νόμος 4178/13 προβλέπει μειωμένα πρόστιμα ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου, δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 100 δόσεις, καθώς και εκπτώσεις για ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Αναλαμβάνουμε με απόλυτη υπευθυνότητα όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, από την εύρεση των απαιτούμενων σχεδίων από την αρμόδια υπηρεσία, τον έλεγχο του ακινήτου και την καταγραφή των αυθαιρεσιών, έως και τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της διαδικασίας. 

 

 

Επικοινωνία

Γ. & Λ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.
Τεχνική Εταιρεία - Πολιτικοί Μηχανικοί


Ελευθερίου Βενιζέλου 105, Τ.Κ. 73132
Χανιά, Κρήτη
Τηλ.: 28210 42930
Κιν.: 6974 725388
Fax: 28210 23242
Email.glkalogerakis@gmail.com | info@glkalogerakis.gr


Ωράριο:
Καθημερινά 09:00-14:00 & 18:00-21:00
εκτός από απόγευμα Τετάρτης.


Σάββατο & Κυριακή κλειστά.